Grupy Badawcze

Chcąc propagować ideę grup badawczych i monografii, w roku 2016 powołaliśmy Grupę Badawczą, w wyniku której powstała monografia „Prawo medyczne wobec wyzwań XXI wieku”, a obecnie trwają prace Grupy Badawczej „Różne oblicza dyskryminacji w XXI wieku”, powołanej w 2020 roku. 

Monografia naukowa „Prawo medyczne wobec wyzwań XXI wieku” jest zbiorem prac uczestników Grupy Badawczej zorganizowanej i koordynowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland, powstałej w ramach Programu Prawo i Medycyna ELSA Poland, którego celem jest m.in. odkrywanie przed studentami prawa meandrów świata medycznego, zaś przed studentami medycyny tajników prawa.

Studenci podjęli się opracowania raportu dotyczącego współczesnych szans i zagrożeń w prawie medycznym na kilku płaszczyznach. Zgromadzone prace poruszają ważne i aktualne kwestie, takie jak prawo własności intelektualnej w medycynie, prawa człowieka a biomedycyna, prawo farmaceutyczne a prawo konkurencji oraz ochrona środowiska a wpływ na zdrowie publiczne.

International Legal Research Group to grupa badawcza, do której należą studenci prawa i młodzi prawnicy, którzy wspólnie przygotowują raport na temat wybranego zagadnienia prawnego. Uczestnicy reprezentują 44 kraje, o różnorodnych jurysdykcjach i systemach prawnych. Prace grupy wspierane są przez ekspertów z międzynarodowych instytucji, organizacji i kancelarii prawnych. ELSA najczęściej w tym zakresie współpracuje z Radą Europy. Udział w tym projekcie pozwala na głębsze poznanie danej gałęzi prawa, a także rozwinięcie umiejętności językowych.

Partnerzy Akademiccy: Queen Mary University of London, Wolf Legal Publishers.

Opublikowane raporty znajdziesz na:   https://legalresearch.elsa.org/library/.

 

Image
Koordynator Ogólnopolskiej Grupy Badawczej „Prawo medyczne wobec wyzwań XXI wieku”

Emilia Staniak

Koordynator Ogólnopolskiej Grupy Badawczej „Różne oblicza dyskryminacji w XXI wieku”  


Wydawca  

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland  
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa  

Adres Redakcji  

ul. Konduktorska 4/19
00-775 Warszawa  

Redaktor Naczelny

Zastępca Redaktora Naczelnego

Sponsor Strategiczny

Partner Główny

Partner Główny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Partner

Partner

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Wspierający

Sponsor Wspierający

Sponsor Strategiczny

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Pro Bono

Partner Pro Bono

Partner Pro Bono

Sponsor Wspierający

Sponsor Wspierający

Partner Edukacyjny

Partner Pro Bono

Partner Pro Bono

Patron Programu Praw Człowieka

Partner Medialny
Slider
© 2024 Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland. Wszystkie prawa zastrzeżone

Szukaj

Strona korzysta z plików cookies

Na naszej stronie wykorzystujemy tzw. pliki cookies. Dzięki nim możemy świadczyć Państwu usługi oraz dostarczać treści na najwyższym poziomie.