Image

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland, ang. European Law Students’ Association (ELSA) 
to największe, niezależne, niepolityczne stowarzyszenie non-profit zrzeszające studentów oraz absolwentów kierunków prawniczych i administracyjnych.
Kreujemy prawników nowej generacji, których wyróżnia wrażliwość społeczna i otwartość na różnorodność oraz nieustanne dążenie do rozwoju siebie i swojego otoczenia.

Image
ELSA obecna jest w 43 krajach w Europie, działając w sieci poprzez Grupy Narodowe i Lokalne pod przewodnictwem Zarządu Międzynarodowego
(International Board) z siedzibą w Brukseli. 
Międzynarodowy charakter organizacji oparty jest na budowaniu wzajemnej współpracy oraz porozumienia
przez poznawanie innych systemów politycznych i kultur prawnych. Członkowie ELSA uczestnicząc w życiu Stowarzyszenia zdobywają cenne doświadczenia
i nową perspektywę w spojrzeniu na prawo, kształtowanie przyszłego życia zawodowego oraz stosunki międzynarodowe.
Image
Image

Cele ELSA

  • Wspieranie systemu edukacji prawnej i podwyższanie kwalifikacji studentów prawa i młodych prawników
  • Promowanie postaw obywatelskich i popieranie poczucia odpowiedzialności społecznej
  • Kształtowanie światopoglądów otwartych na współpracę międzynarodową

Wypełnianiu powyższych założeń służą programy, w ramach których prowadzimy działania:

  • Rozwój Zawodowy
  • Działalność Naukowa
  • Seminaria i Konferencje 
Image

ELSA Poland

Działamy na 24 wydziałach prawa i administracji w 14 miastach – Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi,
Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie oraz Wrocławiu.

Zrzeszamy około 1200 studentów prawa i młodych prawników. Nasi członkowie działając w Stowarzyszeniu współpracują z międzynarodowymi
i krajowymi organizacjami pozarządowymi, największymi firmami prawniczymi i konsultingowymi, prawniczymi samorządami zawodowymi
oraz innymi instytucjami mającymi wpływ na kształt zawodu prawnika.

Jako jedno z państw założycielskich, od początku istnienia ELSA jesteśmy jedną z najsilniejszych Grup Narodowych. Członkowie ELSA Poland aktywnie uczestniczą
w ogólnoeuropejskich zjazdach statutowych oraz wymianach studenckich, międzynarodowych konferencjach i szkołach prawa, a także organizują wydarzenia o charakterze ponadkrajowym.

Sponsor Strategiczny

Partner Główny

Partner Główny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Partner

Partner

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Wspierający

Sponsor Wspierający

Sponsor Strategiczny

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Pro Bono

Partner Pro Bono

Partner Pro Bono

Sponsor Wspierający

Sponsor Wspierający

Partner Edukacyjny

Partner Pro Bono

Partner Pro Bono

Patron Programu Praw Człowieka

Partner Medialny
Slider
© 2024 Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland. Wszystkie prawa zastrzeżone

Szukaj

Strona korzysta z plików cookies

Na naszej stronie wykorzystujemy tzw. pliki cookies. Dzięki nim możemy świadczyć Państwu usługi oraz dostarczać treści na najwyższym poziomie.