Blog

Beck KRS – nowoczesne rozwiązanie legal tech

W sierpniu 2020 r. swoją premierę miał nowy, odświeżony system informacji gospodarczej Beck KRS.

Wdrożona wersja umożliwia nowy sposób pobierania danych, rozszerzając listę źródeł, z których korzysta. Beck KRS agreguje dane nie tylko z samego Monitora Sądowego i
Gospodarczego, ale i z e-KRS (odpisy KRS i sprawozdania finansowe), dzięki czemu zawiera absolutnie wszystkie podmioty rejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Beck KRS umożliwia wgląd w dane i relacje ponad 4 500 000 osób i podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego. Liczba ta obejmuje zarówno Rejestr Przedsiębiorców KRS jak i Rejestr Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i ZOZ. Dodatkowo, system wzbogacony został o informacje o dotacjach unijnych i zamówieniach publicznych oraz informacje o statusie VAT i z giełd długów.

W Beck KRS zaimplementowane zostały odpisy aktualne i pełne jako dodatkowe, wspierające źródło danych względem MSiG. Ich analizą, ekstrakcją i syntezą z danymi
pochodzącymi z MSiG zajmuje się specjalny algorytm. Oprócz odpisów włączone zostały do bazy sprawozdania finansowe, które od trzech lat składane są w formie elektronicznej do KRS.

Potrzebujesz zweryfikować wiarygodność kontrahenta lub ocenić ryzyka? Poznaj Beck KRS!

 

 Beck KRS umożliwia dostęp do sprawozdań publikowanych w e-krs od 2017 r. wraz z ich bieżącą aktualizacją.

  • Nielimitowane ilości pobrań.
  • Oryginalne pliki .csv z e-krs automatycznie konwertowane do formatu Excel (.xls).
  • Wgląd do szczegółowego bilansu, rachunku zysków i strat, a także do zestawień zmian w kapitale własnym i rachunku przepływów pieniężnych.
  • W sprawozdaniach – komentarze spółek i opinie biegłych rewidentów.

Wartość, którą przynosi korzystanie z Beck KRS polega na kompilowaniu informacji z wielu źródeł w jednej bazie danych. Pozwala to wygodnie wyszukać i prześwietlić większość podmiotów biorących udział w obrocie gospodarczym w Polsce, również tych, które już zakończyły działalność.

Główne atuty narzędzia:

  • Połączone źródła danych z Krajowego Rejestru Sądowego oraz Monitora Sądowego i Gospodarczego.
  • Ocena standingu finansowego przedsiębiorstwa w oparciu o sprawozdania finansowe z e-krs.
  • Dodatkowe źródła danych o podmiocie: dofinansowania, zamówienia publiczne, zadłużenia, monitoring mediów.
  • Graficzne powiązania biznesowe z osobami i podmiotami.

 

 

© 2024 Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland. Wszystkie prawa zastrzeżone

Szukaj

Strona korzysta z plików cookies

Na naszej stronie wykorzystujemy tzw. pliki cookies. Dzięki nim możemy świadczyć Państwu usługi oraz dostarczać treści na najwyższym poziomie.