Dariusz Stankiewicz

Prezes

Adam Januszkiewicz

Sekretarz Generalny

Sylwia Jacewicz

Skarbnik

Jakub Śmiałek

Wiceprezes ds. Działalności Naukowej

Kinga Siemieniuk

Wiceprezes ds. Seminariów i Konferencji

Szymon Trochimczyk

Wiceprezes ds. Marketingu

Magdalena Górska

Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich

hr@bialystok.elsa.org.pl

Wiktoria Wołczyńska

Dyrektor ds. Kontaktów Międzynarodowych

ir@bialystok.elsa.org.pl

Sylwia Rugień

Dyrektor ds. Rozwoju Naukowego

rozwoj.naukowy@bialystok.elsa.org.pl

Adres do korespondencji:
Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Białystok,
ul. Mickiewicza 1,
15-213 Białystok

 

Dane do faktury:
Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland,
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa

NIP: 525-156-91-60