Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych

Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych (ODPP) to projekt odbywający się w tym samym czasie w 17 ośrodkach akademickich w całej Polsce, stworzony w odpowiedzi na zainteresowanie studentów praktyczną stroną zawodów prawniczych.

Na ODPP składa się szereg warsztatów ukierunkowanych na doskonalenie możliwości zawodowych studentów prawa i młodych prawników, spotkania z przedstawicielami zawodów prawniczych,warsztaty z pisania pism procesowych, a także szkolenia przygotowujące do umiejętnego zdobywania zatrudnienia za granicą.

Projekt ma również na celu ułatwienie startu młodym adeptom prawa, odnalezienie się i zwiększenie ich szans na trudnym rynku pracy i praktyk oraz pokazanie różnorodnej ścieżki kariery po studiach prawniczych. Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych mają też promować aktywność i zachęcać studentów do samodzielnego poszukiwania możliwości rozwoju zawodowego.