O nas

The European Law Students’ Association, w skrócie ELSA, czyli Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa została założona 4 maja 1981 roku przez studentów z Polski, Austrii, Węgier i Niemiec Zachodnich. Zrzesza 32.000 członków z ponad 200 uniwersytetów w 42 krajach i posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie.

W Polsce ELSA działa w 16 grupach lokalnych, na wszystkich wydziałach prawa i administracji zrzesza około 1000 aktywnie działających studentów. Działalność Stowarzyszenia koncentruje się przede wszystkim wokół organizacji przedsięwzięć mających na celu przybliżenie praktycznej strony zagadnień prawnych, skierowanych przede wszystkim do studentów prawa i administracji oraz młodych prawników.

ELSA stwarza możliwości rozwoju działając w całej Europie na trzech płaszczyznach: międzynarodowej, krajowej i lokalnej. Stanowi szerokie forum wymiany doświadczeń jako największa na świecie organizacja zrzeszająca studentów prawa i młodych prawników