O Działce

Działalność STEP to przede wszystkim:

1)      Program Praktyk Krajowych,  ramach którego:

– organizujemy praktyki lokalne w Białymstoku i okolicach;

– zajmujemy się koordynacją praktyk ogólnopolskich w Warszawie (odbywają się one w renomowanych firmach i kancelariach prawniczych, urzędach centralnych i innych instytucjach – przede wszystkim tych, które mają siedzibę w Warszawie; kierowane są do studentów prawa i częściowo administracji z całej Polski).

Nasza działalność nie opiera się jednak tylko i wyłącznie na praktykach. W czasie organizowanych przez nas Ogólnopolskich Dni Praktyk Prawniczych przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji biorą udział w spotkaniach ze studentami, w czasie których, przybliżają im pełnione przez siebie funkcje, pomagają w wyborze przyszłej drogi zawodowej, przeprowadzają szkolenia, które uczą i doskonalą umiejętności, jakie powinien posiadać dobry prawnik.

2)      Praktyki Międzynarodowe

– w ramach których umożliwiamy studentom ze wszystkich europejskich krajów, w których działa ELSA, odbycie praktyk w zagranicznych instytucjach, kancelariach i firmach prawniczych.