Współpraca międzynarodowa

Dział otwarty jest na współpracę międzynarodową, co wyraża się poprzez organizacje Wyjazdów Studyjnych (Study Visit), czyli wysyłania naszych studentów do innych krajów i przyjmowania gości z zagranicy, dzięki czemu możemy poszerzać swoje horyzonty, nawiązywać kontakty oraz szlifować języki obce.

Inicjatywą, która należy również do zakresu działań S&C jest Letnia Szkoła Prawa organizowana na wzór międzynarodowego obozu, podczas którego uczestnicy biorą udział w szkoleniach, warsztatach, panelach dyskusyjnych oraz międzynarodowej integracji.