Seminaria i Konferencje

Seminaria i Konferencje (z ang. Seminars and Conferences – S&C, powszechnie nazywane są esencjami) to sekcja organizująca ambitne wydarzenia, która stara się wychodzić na przeciw bieżącym, często kontrowersyjnym tematom, bezpośrednio lub pośrednio związanymi z zagadnieniami istotnymi z punktu widzenia prawa. Nie ograniczamy się wyłącznie do spraw dotyczących naszego kraju, lecz jako europejskie stowarzyszenie wykraczamy poza tę sferę, odwołując się do systemu prawnego Unii Europejskiej oraz zwracając uwagę na sytuację prawną reszty świata. Dążymy do polepszenia sytuacji ludzi na całym świecie i popularyzujemy jakże ważną dla nas kwestię ochrony praw człowieka, realizując tym samym przewodnie hasło ELSA:

Sprawiedliwy świat , w którym szanuje się godność ludzką i różnorodność kulturową.

Chcesz poszerzać siatkę swoich znajomości, poznawać ciekawych ludzi i utrzymywać kontakt z prelegentami? Seminaria i Konferencje to działka właśnie dla Ciebie! Nasza sekcja wymaga od swoich członków mnóstwo kreatywności, znajdowania nowych rozwiązań i niebanalnych pomysłów na organizowane przez nas projekty.