Marketing

Jak zapewnić płynność finansową ELSA? Skąd wziąć środki na realizację celów statutowych organizacji? Komu możemy zaoferować nasz kolejny projekt? Kto byłby chętny, by nawiązać z nami współpracę? Nad tymi kwestiami zastanawia się co tydzień zespół marketerów w ELSA Białystok.

Marketing to fundament, na którym inne sekcje ELSA budują swoje projekty. To spoiwo, które zapewnia Grupie Lokalnej płynność w działaniu. Można go określić jako więź łączącą naszą organizację z czterema najistotniejszymi filarami, na których się ona opiera, tj. z uczelnią, firmami i instytucjami, studentami oraz członkami ELSA.

Wiceprezesem Marketingu jest Urszula Misztal.