Główne projekty

W Grupie Lokalnej ELSA Białystok organizujemy:

1)   Wokanda

W ramach projektu „Wokanda” organizowane są wyjścia do sądów. Jest to przedsięwzięcie, dzięki któremu studenci naszego wydziału mają możliwość zetknąć się z rzeczywistością sądową o wiele wcześniej niż podczas praktyk czy aplikacji. Organizujemy wyjścia na rozprawy karne, cywilne, gospodarcze.

2)   Studencka Noc Filmowa 

Do cyklicznych projektów należy zaliczyć „Studencką Noc Filmową”, którą organizujemy ok. 2 razy w roku. Studenci mają okazję obejrzeć filmy związane ściśle, jak i luźno z tematyką prawniczą. Wszystkie Noce Filmowe odbywały się na Auli Wydziału Prawa.

Na najbliższą noc filmową zapraszamy w listopadzie, a więcej szczegółów pojawi się już wkrótce.

3)   Szkolenia

Szkolenia są jednym z podstawowych projektów AA. Dzięki kadrze naukowej naszego, jak i innych wydziałów, jak również dzięki osobom niezwiązanym z Uniwersytetem organizujemy szkolenia, które pozwalają na rozwój Studentów. Szkolenia z wystąpień publicznych, retoryki, zarządzania zasobami ludzkimi, marketingowe i wiele innych może być zorganizowanych właśnie przez AA (Academic Activities).

4)   „Dni Edukacji Prawniczej” (DEP)

Jest to czas na zapoznanie się z zawodami prawniczymi jak i około prawniczymi dzięki spotkaniom z osobami tj. komornicy, doradcy podatkowi, adwokaci, wykładowcy, przedstawiciele służb mundurowych i wiele innych. W tych dniach staramy się pokazać studentom możliwości, jakie mają po ukończeniu studiów. Często też DEPowi towarzyszą szkolenia pozwalające np. radzić sobie ze stresem czy też uczące mowy ciała.

5)   LAWYERS AT WORK EVENTS [LAW] 

W ramach tego programu organizowane są systematycznie spotkania z praktykami prawa i dziedzin około prawnych. Celem projektu jest zaprezentowanie różnych możliwości kariery, które otwierają się przed studentami prawa na końcu ich nauki.