Działalność Naukowa

AA (z ang. Academic Activities), czyli Działalność Naukowa jest jednym z czterech głównych obszarów działalności ELSA. Skupia się on przede wszystkim na przedsięwzięciach takich jak organizowanie konkursów (zarówno o zasięgu lokalnym, krajowym, jak i międzynarodowym), spotkań z przedstawicielami świata nauki oraz praktykami. Zajmuje się również takimi projektami jak „Wokanda”, Prawnicza Akademia Filmowa czy szkoleniami pozwalającymi poszerzać przyszłym prawnikom horyzonty.

Wiceprezesem AA jest Damian Gierasimczuk.