Nasza Działalność

Nasza wizja:

„Sprawiedliwy świat, w którym szanuje godność ludzką i różnorodność kulturową”

 Nasza działalność opiera się głównie na organizowaniu projektów dążących do realizacji naszej wizji i celów statutowych.