Międzynarodowy Program Wymiany Praktyk Studenckich

STEP (z ang. Students Trainee Exchange Programme) czyli Międzynarodowy Program Wymiany Praktyk Studenckich jest sekcją, która zajmuje się pozyskiwaniem praktyk dla studentów prawa i administracji. Nawiązujemy kontakty z podmiotami zewnętrznymi, podejmujemy z nimi współpracę, przekonujemy je do uczestnictwa w naszym programie. Staramy się, by studenci naszego wydziału mieli szansę odbycia praktyk nie tylko w typowych kancelariach adwokackich, radcowskich czy notarialnych, ale również w urzędach, bankach oraz innych instytucjach i firmach.

Doświadczenia i umiejętności zdobyte dzięki działalności w STEPie- w trakcie pozyskiwania praktyk, negocjowania z praktykodawcami, organizowania i brania udziału w eventach składających się na agendę ODPP, są bezcenne i bez wątpienia bardzo przydatne w czasie dalszej kariery zawodowej.

Wiceprezesem STEP jest Szymon Skibicki.