Gabriela Szuberska

Prezes

Krzysztof Tokarski

Sekretarz Generalny

Patrycja Turowska

Skarbnik

Szymon Skibicki

Wiceprezes ds. STEP

Damian Gierasimczuk

Wiceprezes ds. Działalności Naukowej

Juliusz Wydryszek

Wiceprezes ds. Marketingu

Adres do korespondencji:
Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Białystok,
ul. Mickiewicza 1,
15-213 Białystok

 

Dane do faktury:
Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland,
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa

NIP: 525-156-91-60